Μπάτραλης

Συνεργείο φορτηγών αυτοκινήτων

Τμήμα Πωλήσεων

Διαθέτουμε τμήμα πωλήσεων μεταχιρισμενων Φορτηγών καθώς και πλήρως εξοπλισμένη αποθήκη απο γνήσια ανταλλακτικά SCANIA. Έμπρειρο προσωπικό θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.

Δευτέρα, 27 Μαίου 2019
4:14:40πμ

parts